• Loại file
  E-book
 • Loại tài liệu
  PDF
 • Danh mục
  Email

Mục lục Giới thiệu Hợp nhất danh bạ Xây dựng danh bạ email Phát triển các chiến dịch email marketing Viết email marketing Gửi chiến dịch email marketing Xử lý lỗi quy trình Xử lý email không thành công Chỉnh sửa Xuất và nhập thông tin liên hệ

Mục lục

 1. Giới thiệu
 2. Hợp nhất danh bạ
 3. Xây dựng danh bạ email
 4. Phát triển các chiến dịch email marketing
 5. Viết email marketing
 6. Gửi chiến dịch email marketing
 7. Xử lý lỗi quy trình
 8. Xử lý email không thành công
 9. Chỉnh sửa
 10. Xuất và nhập thông tin liên hệ

Tài liệu cùng Chuyên môn "Email"

backtotop