• Loại file
    E-book
  • Loại tài liệu
    PDF
  • Danh mục
    SMS

Trong thời đại kinh tế thị trường như hiện nay, các Doanh nghiệp được tự do cạnh tranh, và cơ hội trên thị trường gần như được chia đều cho tất cả các nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ, một Doanh nghiệp nếu muốn tồn tại và phát triển cần phải huy động mọi […]

Trong thời đại kinh tế thị trường như hiện nay, các Doanh nghiệp được tự do cạnh tranh, và cơ hội trên thị trường gần như được chia đều cho tất cả các nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ, một Doanh nghiệp nếu muốn tồn tại và phát triển cần phải huy động mọi nguồn lực, tổng hợp và điều hành các yếu tố để hướng tới mục tiêu đề ra. Trong một thị trường cạnh tranh khốc liệt như vậy, một trong những mục tiêu quan trọng nhất của Doanh nghiệp là làm hài lòng, thỏa mãn nhu cầu của Người dùng, đây là yếu tố quyết định sự sống còn của Doanh nghiệp. Vì vậy, mọi hoạt động kinh doanh của một Doanh nghiệp ngày nay không thể tách khỏi thị trường, điều này đã khiến cho hoạt động Marketing – có chức năng kết nối hoạt động của Doanh nghiệp với thị trường, tham gia xuyên suốt từ việc nghiên cứu thị trường, lập danh mục hàng hoá đến việc thực hiện sản xuất, phân phối và khi hàng hoá được bán, trở thành một yếu tố then chốt quyết định vị trí của Doanh nghiệp trên thị trường và sự thành công của Doanh nghiệp. Và một trong những kênh Marketing quan trọng và hiệu quả nhất được sử dụng trong các chiến dịch Marketing, đó là Mobile Marketing, một công cụ tuyệt vời giúp thúc đẩy sự tương tác, sự trung thành và tăng tỷ lệ chuyển đổi Người dùng của Doanh nghiệp.

backtotop