• Loại file
    E-book
  • Loại tài liệu
    PDF
  • Danh mục
    Chatbot

Chatbot là một dịch vụ mà mọi người tương tác thông qua giao diện trò chuyện. Bạn có thể đặt câu hỏi bằng giọng nói của mình hoặc bằng cách gõ giống như bạn sẽ hỏi một người. Chatbot thường sẽ trả lời trong một cuộc trò chuyện phong cách, và nó có thể thực […]

Chatbot là một dịch vụ mà mọi người tương tác thông qua giao diện trò chuyện. Bạn có thể đặt câu hỏi bằng giọng nói của mình hoặc bằng cách gõ giống như bạn sẽ hỏi một người. Chatbot thường sẽ trả lời trong một cuộc trò chuyện phong cách, và nó có thể thực hiện các hành động để đáp lại cuộc trò chuyện của bạn (cho ví dụ, đặt hàng một cái gì đó cho bạn). Nó thường chạy trong một phổ biến ứng dụng nhắn tin, chẳng hạn như Facebook Messenger, Slack hoặc SMS. Nó trả lời câu hỏi của bạn, thay vì hướng bạn đến một trang web.

backtotop